Alleen of samen

 

 

De gemiddelde Nederlander geeft zijn leven een ruim voldoende en zegt gelukkig te zijn in kleine kring. In breder verband maakt hij zich echter zorgen; over de gezondheid van de aarde, terrorisme of over de verrechtsing van de maatschappij. ‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’ is het gevoel. Tegelijkertijd wijst onderzoek uit dat we allemaal geloven dat we veel verder zouden komen als we echt samen zouden werken. Dan gaat het niet alleen goed met mij maar met ons allemaal.

Afgelopen jaar verscheen het boek ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman. Een bestseller met de geruststellende en tegelijkertijd verrassende boodschap dat mensen tijdens een noodsituatie, zoals bijvoorbeeld bij een overstroming, er niet op uit zijn om hun eigen hachje te redden, maar juist op te komen voor de zwakkeren en hulp bieden aan wie dit nodig heeft.

Tijdens de nieuwjaarsontmoeting tussen gemeente Zutphen en haar bewoners sprak burgemeester Annemieke Vermeulen over diversiteit en inclusie als versterking van het open klimaat van de stad. Zij wil zich inzetten voor een stad waar voor iedereen ruimte is om een plek te vinden. “Paradijsvogels geven kleur aan onze stad. Verschillen moeten we niet langer als een probleem zien, maar benutten als onbegrensde mogelijkheden.” Ontmoeting is hierbij het sleutelwoord. Kom uit je eigen kring en verbind je met andere, met onbekende mensen.
De Zutphense muzikant Frank Ong-Alok wil door samen muziek te maken dit jaar een verbinding leggen tussen mensen. “… het kan een tegenwicht vormen in een maatschappij waar het niet meer gaat over de dingen die werkelijk belangrijk zijn, zoals begrip voor elkaar hebben, elkaar niet veroordelen en gewoon elkaar liefhebben en accepteren.” Hij gelooft dat wanneer mensen samen muziek maken er verbroedering optreedt. Make music, no war.

Nemen we genoegen met de ruim voldoende en blijven we ons veilig in kleine kring zorgen maken over de wereld? Of gaan we in 2020 voor een goed tot zeer goed en stappen we op de ander af om elkaar te gaan begrijpen en leren lief te hebben. Dat lijkt me iets om tot meer dan een goed voornemen te maken.

 

Simone van der Lans